Christoffer Nathanson

Sund

Jag bor på Sunds gård och driver Norråva golfgård tillsammans med hustru Anette. Värmdöbo sedan fem generationer, far till tre ungdomar som konfirmerats i församlingen. 

Är intresserad av att vårda vårt gamla kulturarv i form av kyrkan och kyrkogården. 
Ungdomsverksamheten ligger mig också varmt om hjärtat.

 

 

Jenny Danielsson
Vik

Uppvuxen i Gustavsberg. Är gift och har två vuxna barn. Arbetar som chef för fritidsgårdarna/Ung i Värmdö i Värmdö Kommun. 

En kyrka i tiden – det vill jag verka för! För mig innebär det att vara med och skapa, utveckla och vårda församlingens arbete i både nytänkande och traditioner.

Vi ska ta in, bearbeta och besluta kring all tillgänglig information i vår vardag och i församlingsarbetet. Som engagerad i Kyrkan I Tiden vill jag delta i att tolka informationen och möjliggöra kunskaps- och utvecklingsprocesser i vår församling, idag och i framtiden! Kunskaper måste alltid bäddas in i ett större sammanhang där intresse, fantasi och kritisk förmåga spelar avgörande roller.

 

 

 

Johan Broms
Bullandö

Bor på Bullandö och är numera pensionär. Sköter Bullandö Gårds lilla lantbruk och har varit aktiv medlem i Kyrkan I Tiden under 3 mandatperioder. Är en stor vän av naturen och entusiast av båtlivet.

Jag vill värna om bygden, traditioner, öppenhet och sammanhållning i församlingen.
 

 

Eva Ekenberger
Skeppsdalsström 

Har bott i Skeppsdalsström i 32 år. Är sambo och har tre utflugna döttrar och fyra barnbarn. Arbetade tidigare halvtid som informatör i församlingen. Nu tillbringar jag tiden i min egen ateljé där jag skapar hattar, skulpterar och smider silver. Foto är också ett stort intresse.

Jag brinner speciellt för verksamheten för gruppen mitt i livet. Men också för musiken. Det ligger mycket andlighet och glädje i musiken och jag tycker att det är viktigt att vi bibehåller den höga kvalitet vi har i församlingen när det gäller körer, musiker och utbud. Vill också verka för att kyrkan ska vara en bra och trygg plats att arbeta på.

Vår församlingsgård Sjöliden är en unik plats och både den och kyrkan ska vara varm och välkomnande med många olika aktiviteter för församlingsbor i alla åldrar. 

 

 

Andreas Ekeberg
Ängsvik 

Född och uppväxt i Hemmesta, bor nu i Ängsvik tillsammans med min familj, fru och två barn. Arbetar sedan 18 år på KFUK-KFUM Ängsholmens skärgårdsläger som tar emot skolklasser vår och höst och barn på sommaren.

Förutom familjen är mina intressen segling som ligger mig varmt om hjärtat. Var med och startade Värmdö Jolleseglare 1995 och är fortfarande aktiv ledare i klubben, vintertid är det långfärdsskridskor.

I församlingen vill jag verka dels för att församlingen har en verksamhet som möter upp det som församlingsborna efterfrågar, dels för det sociala arbetet i församlingen. 

 

 

 

Carl-Erik Roos
Haghulta

Jag bor sedan 1990 i Haghulta inom gångavstånd från Sjöliden. Numera är jag pensionär efter att ha arbetat i S-E-Banken. Under innevarande mandatperiod har jag suttit med i kyrkofullmäktige samt kyrkorådet. Att sjunga med i kören Choristas Veteranicus har varit mycket inspirerande.

Jag vill verka för att kyrkans aktiviteter för ungdomar med olika bakgrund utvecklas vidare. Jag anser också att vi bör studera möjligheten att bygga seniorbostäder i kyrkans regi.

 

 

 

Britt-Marie Rasmussen
Hemmesta

Jag bor i Hemmesta sedan 1970 och har tre barn och tio barnbarn. Jag har en bakgrund som kanslichef i Värmdö församling under 15 år och känner att jag med den erfarenheten i bagaget har en hel del kvar att ge i olika frågor som rör församlingen.

För mig är det viktigt att vi bevarar vårt kulturarv i kyrkan och på kyrkogården. Men det är lika viktigt att vi når ut till ungdomar och unga familjer med vår verksamhet och att den fina verksamhet som redan finns idag bibehålls. Att arbeta vidare med att få fler att bli kyrkotillhöriga är också en mycket viktig del i församlingens arbete. Alla skall känna sig välkomna till Värmdö Församling. 

 

 

 

Per-Olov Johansson
Norrnäs

Jag kom till Värmdö 1962 och blev fast boende på Norrnäs 1987 med fru, bonusbarn och hund. Jag har i mitt yrkesverksamma liv arbetat i försäkringsbranschen och där haft olika förtroendeposter. Har också tidigare suttit i Kyrkofullmäktige under åren 1988-1990. Mina huvudsakliga intressen är samhällsfrågor, friluftsliv och att snickra. 

Om jag skall lyfta fram några områden som jag vill arbeta med så är det miljö, mark och byggnader samt även kyrkan som arbetsplats.

 

 

Christer Hillerström
Södernäs

Jag har varit kyrkopolitiker 30 år. Av den tiden har jag suttit i kyrkorådet drygt 20 år. Har också jobbat som kyrkvärd i  drygt 20 år. 

Mitt intresse för kyrkan och kyrkohistoria har alltid varit stort, trots att mitt arbete som chefredaktör och förlagschef handlat om något helt annat.

 

 

Agneta Kling
Torsby

Jag är 60 år, egen företagare och bor sedan sommaren 2006 i Torsby, dit jag och min man Per flyttade från Piteå. Vi har 4 barn, som alla är utflugna nu.

Jag brinner för hälsa och välmående. Jag vill att alla ska ha möjlighet att må bra till kropp och själ. Mitt hjärta slår också för integrationsfrågor. Jag jobbar som volontär i kyrkan så fort tillfälle ges.

 

 

 

Annika Ludvigsson
Herrviksnäs

Jag är uppvuxen på Värmdö, Herrviksnäs, och bor där idag med min man och våra två barn. Arbetar som kyrkoskrivare i Värmdö församling sedan sex år och tycker det är viktigt att alla som har kontakt med oss i församlingen känner att dom får ett trevligt bemötande och känner sig välkomna. Mina fritidsintressen är båtliv och skidor i svenska fjällen med familjen. 

Jag tycker att det är viktigt att nå ut till människor som befinner sig ”mitt i livet” med intressanta föredrag. Det är också viktigt att nå fler ungdomar genom engagemang och ansvar. Och att vi fortsätter arbetet med att vara en välkomnande församling i allt vad vi gör idag.

 

 

Johan Bellander
Herrviksnäs

Efter 5 år som fritidsboende i Värmdö blev vi fast 1981 i det som tidigare varit min svärfars sommarhus. Jag är konsult med inriktning på utveckling av chefer och verksamhetsplanering. Gift med Wanja sedan 1976. Tillsammans är vi begåvade med två barn, uppvuxna på Värmdö, som nu med respektive och våra fem barnbarn är storstadsbor. Jag har varit verksam inom Värmdö IF fotboll, gillar hockey och golf, men utövar enbart det ena. Vi är dessutom motorbåtsfolk.

Jag vill att Värmdö församling skall vara en förebild i handling då det gäller alla individers rätt till ett bra liv präglat av omtanke, trygghet, glädje och respekt.


 

 

Gunilla Kågström Aste
Saltarö

Är ingift Värmdöbo sedan 20 år och bor på Saltarö.

Vill att alla ska känna trygghet och omtanke i vår välkomnande församling. Vår kristna kulturtradition och gemenskap är viktig.

 

 

 

Lotta Danielsson
Vik

Jag är bosatt i Vik och arbetar inom församlingen med barn/ungdom, barnkör och kör. Är Värmdöbo sedan fem generationer.

Jag vill verka för ett fortsatt bra samspel mellan förtroendevalda och personal. Musikverksamheten är också en hjärtefråga då jag själv har sjungit i församlingens körer sedan jag var liten.

 

 

 

Hans Wikström
Kalvsvik

Min familj kom till Kalvsvik på Värmdö på 20-talet. Jag är kyrkvaktmästare i Värmdö församling. Tidigare inom telekombranschen. Bor på Kalvsvik. Mina fritidsintressen är båtar. 


Jag vill arbeta för att kyrkans mark bevaras och används i församlingens intressen. Kyrkan skall vara en samlingsplats i glädje och sorg. 

 

 

Jan Dolk
Hemmesta

Boende på Värmdö sedan 1970-talet. Jag är aktiv pensionär bland annat inom 
församlingsarbetet som kyrkvärd och även aktiv kommunalpolitiker. Mina yrkeserfarenheter kommer framför allt från näringslivet, där jag arbetat både som Financial Manager och VD inom mindre och större företag. Mina fritidsintressen är familj och golf samt kyrkans olika fritidsaktiviteter. 

Intresserad av frågor som rör livskvalitet, inte minst för våra mest utsatta. Är fortfarande mycket intresserad av ledarskapsfrågor.
 

 

Kerstin Granelund
Vik

Jag har bott i Värmdö kommun sedan 1970 och bor sedan 2003 i Vik. Är numera pensionär och har tidigare arbetat på Handelshögskolan i Stockholm som rådgivare för ledarskapsfrågor/utbildning för högre chefer inom näringsliv och offentlig sektor. Är aktiv körsångare sedan mer än 35 år i Kyrkokören och numera även i Choristas Veteranicus-kören.

Jag vill arbeta för en öppen modern kyrka där alla får plats för samtal, sång och musik. Sjöliden är därför också viktig för kyrkans aktiviteter, som t ex soppluncher, föredrag och barn/ungdomsverksamhet. Kyrkan är en viktig del i vårt moderna samhälle  –  det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på våra församlingsmedlemmars behov och synpunkter och anpassa verksamheten till vår tid.

 

 

 

Isa Alversjö
Evlinge

Jag bor på Evlinge sedan 20 år tillbaka.
Som tonåring var jag engagerad i kyrkans ungdomsverksamhet i Årsta i flera år. Vill nu åter gärna vara delaktig i kyrkans verksamhet på Värmdö som gör mycket bra för alla. Tycker att ungdomsverksamheten och integration av våra nyanlända medborgare är viktigt.

 

 

Charlotte Bökmark
Vik

Jag bor på Wijks gård sedan fyra år, tillsammans med man, hund och katt. Jag jobbar administrativt i stan och älskar att komma hem till Värmdö på kvällen. Det största i mitt liv är min familj (jag har fyra barn i åldrarna 15 till 27 år) men är också gärna med våra vänner, jobbar i trädgården och läser böcker.

För mig är det viktigt att alla ska känna sig inkluderade och värdefulla. Jag vill att kyrkan arbetar aktivt och uppsökande för medmänskliga möten, med ett extra fokus på våra nyinflyttade familjer från andra länder och även unga vuxna som behöver stöd för att klara av sin vardag och stötta dem i att skapa sig en hoppfull framtid.

 
 

 

Michael Ihrman
Haghulta

Jag är skolsköterska, reservofficer och tvåbarnsfar.

Jag vill vara med att stärka och utveckla kyrkans hälsofrämjande verksamhet, särskilt för våra barn och ungdomar. Genom motiverande samtal och aktiviteter främja en vardag med hälsa och stärka individen. 

 

 

 
 

 

Rose-Marie Mattsson
Ängsvik

Jag heter Rose-Marie Mattsson och har bott i Ängsvik sedan 1988. 
Jag vill vara en del i att fortsätta arbetet med musik och värna om kulturarvet i Värmdö församling. Det är också viktigt att kyrkan är en öppen och naturlig mötesplats för alla.
 
 

 

Ann-Marie Wahlberg
Andersson
Norrnäs

Jag är pensionerad lärare, som arbetat mer än 30 år på Kyrkskolan här på Värmdö. Jag har mina rötter på Norra Värmdö sedan fem generationer.

För mig är det viktigt att kyrkan ska kännas naturlig att vända sig till i glädje och sorg. Musiken kan vara en länk till den stressade, rationella människan, som kanske inte kommer av tro (men ändå behöver stillheten). All barn- och ungdomsverksamhet är värdefull, barnen behöver alternativ; det ska vara lätt att komma in i kyrkan, alldeles kravlöst.

 

 

Ove Palmqvist
Herrviksnäs

Jag och min hustru flyttade från Skaraborg till Herrviksnäs för fem år sedan. Har arbetat med barn och ungdomar som specialpedagog fram till pensioneringen.
Värmdö församling har blivit en mycket positiv upplevelse för oss. Jag är med i Choristas Veteranicus, kommer ofta till Sjöliden och den fina verksamheten där.

Jag vill värna om det goda klimatet i församlingen, musiklivet, ungdomsverksamheten och aktiviteter för alla församlingsbor.

 

 

Anne-Charlotte Wellgren
Kalvandö

Född och uppvuxen på Kalvandö Gård, där jag bor med min sambo och två barn. Tillsammans med min sambo driver vi gården med uthyrningsverksamheter och skogsbruk. 

Det är viktigt att vårda och värna om kyrkans byggnader och mark. Vill verka för att detta skall göras på ett hållbart sätt för att tänka på vår miljö och kommande generationer.

 
 

 

Rose-Marie Bladholm
Värmdövik

Stockholmare, senior. gift, tre barn. Flyttade ut till Värmdö 2010 från Gamla stan.
Läst juridik på Stockholms universitet. Varit ledamot av politiska nämnder i
Stockholm, även varit ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Storkyrkoförsamlingen. 

För mig har kyrkan en viktig uppgift att bevara vår kristna tro och kultur.
Det önskar jag medverka i.
 
 

 

 

 

 

 

Malin Nordkvist
Ängsvik

 

 

 

 

 

 

Kent Evenholt
Saltarö

 

 

Inga Adeen
Hemmesta

Jag är pensionerad sjuksköterska och har under de senaste tio åren deltagit i Värmdö församlings verksamhet bl.a. i en bibelstudiegrupp och numera sjunger jag också i församlingens veterankör. Dessutom spelar jag althorn i Gustavsbergs mässingssextett.

Jag vill medverka till att Värmdö församling fortsätter att vara en inbjudande gemenskap för människor i vår tid och för att ge kännedom och kunskap om den kristna tron.

 

 

 

Joachim Vogel
Haghulta

Jag har bott på Värmdö och seglat i skärgården under 50 år. Nu är jag pensionär efter 45 år med forskning, utredningar och publicering på riksnivå om levnadsförhållanden. Professor i sociologi, med inriktning på välfärd, social rapportering, fattigdom, äldreliv mm. Aktiv i politiken under 20 år, varav 10 år i Nacka (generalplanering) och 10 år i Värmdö (omsorgsnämnden). Tidigare arbetande ordförande i en folkmusikorganisation. Körsångare i Värmdö vokalensemble.

En av mina rapporter handlar om Föreningslivet i Sverige (SCB 2003), och beskriver föreningslivets allmänna nedgång, med färre och allt äldre aktiva medlemmar och  deltagare och större svårigheter att rekrytera yngre. Svenska kyrkan framstår där som relativt stabil jämfört med andra organisationer.

Värmdös församlingsarbete har imponerande bredd. Kyrkans kulturverksamhet (musik och föreläsningar) har en dominerande ställning i kommunen. Däri ligger kanske också möjligheter till samverkan med andra föreningar.

 

 

Roland Gustavsson
Kolvik

Uppväxt på Värmdö. Gift och har två utflugna barn. Jag har arbetat i församlingen i 17 år. 

Jag vill att församlingsgården Sjöliden och kyrkan skall vara välkomnande, både för gammal och ung.
 

 

Mikael Larkner
Haghulta

Har bott på Värmdö sedan 1991. Arbetar som vd för Värmdö Hamnar. Gift, två barn 11 och 14 år gamla. Är en stor skärgårdsälskare med båt på Bullandö. 

Ser kyrkan som samhällets naturliga samlingspunkt men i stort behov av en anpassning till vår tid.