Hur vi ser på församlingens ekonomi 

 

Kyrkan I Tiden  arbetar för att församlingen ska ha en god och långsiktig ekonomi för att säkerställa både dagens och framtida behov.

 

Är du intresserad av att läsa om församlingens ekonomi så finns alla protokoll både från kyrkofullmäktige och kyrkorådet på församlingens hemsida www.varmdoforsamling.se